Co-LABOURative LAB | Erasmus +
21474
home,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-21474,ajax_fade,page_not_loaded,,select-child-theme-ver-1.0.0,select-theme-ver-3.7,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-7.2,vc_responsive
OPIS PROJEKTA

Projekt Co-LABOURative LAB bo povečal zaposljivost brezposelnih oseb s pomočjo ekonomije delitve in z novimi oblikami zaposlovanja.

Ekonomija delitve in nove oblike zaposlovanja bi lahko pripomogla k ustvarjanju novih delovnih mest preko samozaposlitve in novimi oblikami podjetništva.

Projekt Co-LABOURative-LAB želi povečati kompetence dolgotrajno brezposelnih oseb in mladih iskalcev zaposlitve, kadrovskih strokovnjakov, managerjev in drugih oseb, o tem, kako izkoristiti ekonomijo delitve in nove oblike zaposlovanja za povečanje samozaposlovanja in podjetništva. Projekt želi prenesti inovativna znanja, orodja in prakse, ki temeljijo na znanju pridobljenem na delovnem mestu, sodelovanju in boljšemu izkoristku možnosti, ki jih nudijo  nove informacijsko – komunikacijske tehnologije.

Projekt Co-LABOURative LAB je evropski projekt, ki ga financira ERASMUS + program. Projekt se bo izvajal med 01/09/2016 in 31/08/2018.

Projekt bo dosegel naslednja rezultata:

Razvil bo gradiva za usposabljanje in pilotna usposabljanja,

ki bodo namenjene ciljni skupini, da bodo lažje izkoriščala ekonomijo delitve in nove oblike zaposlovanja s pomočjo novih tehnologih, s tem Projekt želi povečati njihovo podjetnost ter možnosti samozaposlitve.

Razvil bo platformo za e-usposabljanje,

bo ozaveščal ciljno skupino o novih možnostih, razvil prilagojene vsebine primerne ICT rešitve za podporo pri izvajanju usposabljanja in pripravi gradiva.

Usposabljanje bo preverjeno preko neposredne vključitve ciljne skupine 40 udeležencev v Španiji, Bolgariji, Sloveniji in Grčiji.

OPIS PARTNERJEV

Projek co-LABOURative LAB sestavlja mednarodno partnerstvo, ki obravnava omenjeno ciljno skupino. Partnerstvo je sestavljeno iz 4 zbornic, ki delujejo na področju spodbujanja zaposlovanja; 1 neodvisnega raziskovalnega inštituta, specializiranega za znanstvene raziskave na področju trga dela in 1 svetovalnega podjetja, ki je specializirano za strateško upravljanje poslovnih sistemov, inovacij, družbene odgovornosti podjetij ter človeških virov.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACION DE VALENCIA (ŠPANIJA)

Zbornica za trgovino, industrijo, logistiko in storitve  – Valencia je neprofitna organizacija, ustanovljena z zakonom leta 1886. Zaposlenih ima  83 ljudi, ki zastopajo več kot 200.000 podjetij v pokrajini Valencia.

Zbornica iz Valencie ima veliko izkušenj pri podpori malih in srednjih podjetij. Glavna področja delovanja zbornice so posredovanje informacij, usposabljanje in svetovanje  podjetjem in podjetnikom o inovacijah, mednarodni trgovini, notranjem trgu, turizmu, okolju, prometu, zakonodaji, itd.

Zbornica ima tudi svojo šolo t.i. “Zbornično poslovno šolo”, ki omogoča kakovostno usposabljanje, prilagojeno potrebam poslovnega okolja z uporabo inovativnih  pristopov tako glede kadrovskih in materialnih virov, in ki omogoča tesno sodelovanje s poslovno skupnostjo. Gre za specializirano usposabljanje podjetnikov, managerjev in zaposlenih, s ponudbo različnih tečajev in seminarjev.

www.camaravalencia.com

FORBA

FORSCHUNGS UND BERATUNGSSTELLE ARBEITSWELT, FORBA (AVSTRIJA)

Forschungs-und Beratungsstelle Arbeitswelt (FORBA) je neodvisni raziskovalni inštitut, specializiran za socialno-znanstvene raziskave na področju dela in zaposlovanja. Prenos znanja je namenjen preverjanju ugotovitev raziskav v praksi in je sestavni del dejavnosti inštituta. FORBA želi s svojim delom prispevati k povečanju razpoložljivega znanja o trgu dela ter zagotoviti svetovanje, ki bi prispevalo k boljšim delovnim pogojem.

www.forba.at

ZBORNICA ARKADIA (GRČIJA)

Zbornica Arcadia je regionalna zbornica s približno 8000 člani. Regionalna zbornica vključuje vse sektorje (trgovino, storitve, turizem, obrt). Cilj zbornice Arcadia je varovanje, promocija in razvoj gospodarstva ter zlasti razvoj podjetij v regiji.

www.arcadiacachamber.org

GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE CENTER ZA POSLOVNO USPOSABLJANJE. CPU (SLOVENIJA)CPU (Slovenia)

Center za poslovno usposabljanje (CPU) je ustanova z eno najdaljših tradicij izvajanja vseh oblik izobraževanja odraslih, od strokovnih seminarjev, treningov, učnih delavnic in strokovnih posvetov za potrebe gospodarstva v Sloveniji.
Poslujemo kot specializirana institucija GZS za verificirane in ostale oblike izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja ter z organizacijo izobraževalnih dogodkov. Naša povezanost z dejanskimi uporabniki znanj in veščin nam je omogočila, da smo se razvili v enega največjih ponudnikov in izvajalcev strokovnega izobraževanja v Sloveniji.

www.cpu.si

RUŠE CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCIATION, RCCI (BOLGARIJA

Ruše Chamber of Commerce and Industry (RCCI) je nevladna organizacija za javno korist, zagotavlja širok spekter kvalitetnih storitev za več kot 1000 članov in ne članov pri razvoju in širjenju njihovega poslovanja tako na nacionalni ravni kot na mednarodni ravni. To proaktivno prispeva k gospodarskemu razvoju regije Ruše. Zbornica zagotavlja podporo in zastopanje podjetij in podjetnikov na regionalni in nacionalni ravni.

www.rcci.org

COORDINA ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y RECURSOS HUMANOS, S.L. (ŠPANIJA)

COORDINA je strateško svetovalno podjetje, ki deluje na naslednjih poslovnih področij: strategije in upravljanje sistemov, poslovne inovacije, socialna odgovornost, razvoj človeških virov ter na razvoju usposabljanj.

www.coordina-oerh.com

DOCUMENTS

European agenda for the collaborative economy – Supporting analysis

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Read More

A European agenda for the collaborative economy

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS
Read More

New forms of employment – Eurofound

Read More
NEWS
CONTACT